DAFTAR ISI KURIKULUM 2013 SEKOLAH KEJAR PAKET C

Kata Pengantar Dirjen PAUD dan Dikmas .........................................................

ii
Kata Sambutan Puskurbuk ................................................................................ iv
DaGar Isi ........................................................................................................... vi
Struktur Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Paket C ......................................... 1
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan..................................................... 5
Bahasa Indonesia .............................................................................................. 19
Matematika ...................................................................................................... 32
Sejarah Indonesia ............................................................................................. 44
Bahasa Inggris ................................................................................................... 54
Matematika Peminatan .................................................................................... 68
Biologi ............................................................................................................... 78
Fisika ................................................................................................................. 90
Kimia ................................................................................................................. 101
Geograļ¬ ............................................................................................................ 112
Sejarah Peminatan ............................................................................................ 122
Sosiologi ........................................................................................................... 133
Ekonomi ............................................................................................................ 143
Bahasa dan Sastra Indonesia ............................................................................ 153
Bahasa dan Sastra Inggris ................................................................................. 165
Bahasa Arab ...................................................................................................... 180
Bahasa Mandarin .............................................................................................. 191
Bahasa Jepang .................................................................................................. 203
Bahasa Korea .................................................................................................... 213
Bahasa Jerman .................................................................................................. 224
Bahasa Perancis ................................................................................................ 236
Antropologi ....................................................................................................... 246
Seni Budaya ...................................................................................................... 257
Pendidikan Olahraga dan Rekreasi ................................................................... 273
Prakarya dan Kewirausahaan ............................................................................ 284

Comments